Island

„Island 35“, Öl auf Holz, 30 x 40 cm, 2011-17

„Island 29“, Öl auf Holz, 30 x 40 cm, 2017

„Island 33“, Öl auf Holz, 30 x 40 cm, 2006-2017

„Island 34“, Öl auf Holz, 30 x 40 cm, 2011-17

„Island 22“, Öl auf Holz, 30 x 40 cm, 2011-15

„Island 32“, Öl auf Holz, 30 x 40 cm, 2011-17

„Island 31“ – Öl auf Holz, 30 x 40 cm, 2011-17